El problema de la diferència 2

Quan es parla de diferència, de subjectivació, de “l’agenciament” deleuzià, es fa sovint en contraposició a la idea metafísica clàssica … Més