Llegir filosofia

Tota la vida he estat un gran lector, especialment de novel.les tant clàssiques com actuals. En la literatura sempre he…

El problema de la diferència 2

Quan es parla de diferència, de subjectivació, de “l’agenciament” deleuzià, es fa sovint en contraposició a la idea metafísica clàssica…